I.D.E kompresori za sve namjene u svim uvjetima

I.D.E Kompressoren GmbH ima međunarodnu reputaciju kao uspješna, inovativna obiteljska tvrtke koja se bavi proizvodnjom kompresora za sve namjene u svim uvjetima. Njihov uspjeh temelji se na specifičnoj stručnosti u primjeni tehnologija koje se tiču ​​budućnosti.

I.D.E zadovoljava stroge kriterije Deutsche Manufakturen E. V. (Njemačka udruga proizvodnje) te je primljen kao član.

Manufaktura u stvarnom smislu riječi, znači ručno (latinski: manus - ruka, Factum - made). U Njemačkom je to još uvijek aktualno: u manufakturnoj proizvodnji proizvodi su izrađeni ručno u najvećoj mogućoj mjeri, čime se zalaže za najvišu kvalitetu i trajnost, što je čista suprotnost masovnoj proizvodnji.

Manufakturom se dobivaju proizvodi za ljude i organizacije koji u zamjenu za svoj novac žele dobiti nešto posebno, tehnološki napredno i najvećeg stupnja kvalitete . Proizvodi imaju svoj identitet, te su nepogrešivi i do najsitnijih detalja nose zaštitni znak visokokvalificiranih, izabranih majstora i inženjera.

Upravo to su I.D.E.-ovi kompresori koji su se svojim kvalitetetama i karakteristikama izdigli iznad konkurencije.


Tehnoservis je ovlašteni serviser IDE kompresora.

Servis i rezervni dijelovi osigurani.