SPIROSCAPE HP 15 Dišni izolacijski aparat za samospašavanje

Samospasilački dišni aparat namijenjen je upotrebi za spasilačke akcije u okolini sa kontaminiranim zrakom.

Izrađen je i ispitan sukladno HRN EN 1146.

Sastoji se od boce volumena 3 lit/200 bar-a, torbe fluorescentno narančaste boje s vratnim remenom i fluorescentno žutom kapuljačom. Težine 5,2 kg, dimenzija 53x25x13 cm.

Aparat je jednostavan za upotrebu. Ventil boce ima mogućnost ručnog otvaranja i zatvaranja, kao i funkciju za brzi start. Brzi start znači da se ventil boce automatski otvara povlačenjem jednog prstena. Ventil sadrži i manometar, koji stalno pokazuje pritisak u boci.

Omogućava najmanje 15-minutnu zaštitu, odnosno. konstantni dovod zraka od 40 lit/min.

Radna temperatura aparata iznosi od –15° do 60°C