QSII Dišni izolacijski aparat

Sastoji se od:

  • baznog uređaja Spiromatic QSII
  • maske S
  • plućnog automata Spiromatic S
  • boce, kompozitne 6,8 lit/300 bar

Interspirov QS II –je fleksibilna proizvodna platforma na bazi visokoučinkovitih proizvoda, gdje se baza dišnog aparata može kombinirati za različite intervencije.

  • Stabilna konstrukcija
  • Jednostavno rukovanje i održavanje
  • Vrhunska tehnologija
  • Isprobano u akciji
  • Funkcionalnost je omogućena u svakom položaju
  • Aparati su otporni na očekivano grubo rukovanje.
  • Nema dijelova koji bi ozlijedili korisnika u uskim prostorima
  • Spojevi priključaka izrađeni su po sistemu utičnice
  • Aparat ima radni raspon od –30°do 60°C.

NOSAČ

  • Remenje se izrađuje od kevlara i može se namjestiti. Kopče za namještanje izvedene su tako da se nakon namještanja ne mogu slučajno pomaknuti
  • Fleksibilno remenje za učvršćivanje boca omogućava nošenja jedne ili dviju boca, te priključivanje svih boca sa zrakom koje su danas u upotrebi
  • Široke naramenice
  • Podstavljeno remenje na kukovima i ramenima za udobnije nošenje
  • Cjelokupno remenje prilagođava se kretnjama korisnika i brine o izjednačenoj raspodjeli težine
  • Ergonomska forma omogućava veću cirkulaciju zraka
  • Brzo stavljanje i skidanje aparata.

MASKA

  • Nadtlačna gumena maska sive boje
  • Veliko vidno polje sa polikarbonatnim panoramskim vizirom
  • Dišni sistem izveden je tako da minimalizira napor pri disanju, čak i pod ekstremnim opterećenjem.
  • Fleksibilnost pri upotrebi dodatnog pribora, kao što su komunikatori, filter-adapteri i adapteri zraka iz okoline.
  • Jednostavno rukovanje i održavanje.
  • Anatomski oblikovan profil, koji omogućava ugodno nošenje. Široka brtvena usna

PLUĆNI AUTOMAT

  • Plućni automat u verziji sa nadtlakom i mogućnošću disanja zraka iz okoline
  • Izvedba plućnog automata omogućava disanje zraka iz okoline bez skidanja maske ili plućnog automata.
  • Brzo uključivanje (adapter-prekidač) dovoda zraka iz boce ili po potrebi zraka iz okoline (atmosferski zrak)
  • Integrirani sigurnosni ventil
  • Automatski nadtlak sa najmanje 300l dovoda zraka po minuti.

JEDINICA REGULATORA

  • Dijelovi: reducir, signal za upozoravanje, manometar, eurospojka, crijevo srednjeg tlaka i dugi priključak
  • Izveden u tehnici utikača
  • Neovisno o tlaku u boci, stalno održava srednji tlak
  • Reducir ima mogućnost dovoda zraka sa preko 1350l/min
  • Mogućnost brzog prikopčavanja drugog priključka za spasilačke akcije

BOCA SA ZRAKOM

  • Kompozitna boca 6,8l/300 bara, cilindrična
  • Kapacitet 6,8 lit, radni tlak 300 bara
  • Ventil na boci izrađen u cilindričnoj verziji sa manometrom
  • Težina oko 4 kg
  • Vanjski promjer: 157,2 +4/-2 mm, ukupna dužina 562 mm
  • Navoj: M 18x1,5 prema EN 144-1
  • Dužina grla boce: 24 mm
  • Materijal: epoksidna smola ojačana ugljenim vlaknima